Tấm lòng cha mẹ (Phụ mẫu chi tâm)

Thành ngữ: 父母之心

  • Pinyin: Fùmǔ zhī xīn
  • Hán việt: Phụ mẫu chi tâm
  • Tạm dịch: Tấm lòng cha mẹ
  • Ý nghĩa: Câu thành ngữ này diễn tả tình cảm, suy nghĩ và lo lắng của cha mẹ dành cho con cái, hiểu rõ và quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống và sự phát triển của con.
Similar Posts