Câu chuyện bậc thang và tượng phật

Dù đau đớn nhưng ai muốn trưởng thành đều phải trải qua tôi luyện, đau đớn…

CÂU CHUYỆN VỀ BẬC THANG VÀ TƯỢNG PHẬT

Cùng là một tảng đá: một nửa làm thành tượng Phật và một nửa làm thành bậc thang.

Bậc thang không phục mới hỏi tượng Phật rằng: “Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi nhưng lại sùng bái Người?”

Tượng Phật trả lời: “Vì ngươi chỉ chịu đựng có bốn nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đớn đau muôn vàn.”

Lúc đó bậc thang im lặng…

Cuộc đời con người cũng thế:
– Chịu được hành hạ.
– Chịu được cô đơn.
– Gánh được trách nhiệm.
– Vác được sứ mệnh.
Thì cuộc đời mới có giá trị.

Khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kị… vì họ phải trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần.

Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, thất vọng bao nhiêu thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu.

Như vậy: Muốn trưởng thành trong cuộc sống, bạn không thể không tôi rèn và trải qua đau đớn.

Similar Posts