Sau 12 lần thất bại, chuẩn bị cuộc diễn thuyết lần thứ 13, diễn giả tìm đến học kinh nghiệm của một nhà sư phạm nổi tiếng.“Anh hỏi vì sao các bài nói của anh đều thất bại?”, nhà sư phạm nói. “Anh có thấy con mèo khi rình con chuột không? Toàn bộ tinh thần của nó đều tập trung vào con chuột. Không gì có thế phân tán sự chú ý của nó”.

Hiểu được vấn đề, diển giả cảm ơn và chia tay nhà sư phạm.Một lần nữa bước lên diễn đàn, anh toàn tâm toàn ý tập trung vào đề tài hôm ấy, ký ức của trẻ thơ. Đang say sưa với những hồi úc của thời niên thiếu, một tràng pháo tay vang lên như sấm. Lúc ấy anh mới biết bài thuyết trình đã kết thúc.
Cuối cùng, anh giành được phần thuởng cao nhất. Từ đó, mỗi lần bước lên diễn đàn, anh đều nhớ tới câu chuyện mèo bát chuột. Và anh trờ thành một diễn giả nổi tiếng.

Similar Posts