Nuôi con mới thấu lòng cha mẹ. Không lập gia đình không biết củi gạo đắt, không nuôi con thì không biết công ơn cha mẹ

Thành ngữ: 不当家不知柴米贵,不养子不知父母恩

  • Pinyin: Bùdāng jiā bùzhī cháimǐ guì, bù yǎngzǐ bùzhī fùmǔ ēn
  • Hán việt: Bất đương gia bất tri trải mễ quý, bất dưỡng tử bất tri phụ mẫu ân
  • Tạm dịch: Không lập gia đình không biết củi gạo đắt, không nuôi con thì không biết công ơn cha mẹ
  • Ý nghĩa: Câu thành ngữ này diễn tả ý tưởng rằng chỉ khi người ta trưởng thành, đảm nhận trách nhiệm gia đình và có con cái, họ mới thấu hiểu được sự quý giá và đáng trân trọng của những điều đã được cha mẹ dành cho mình.
Similar Posts