Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Thành ngữ: 父爱如山,母爱如水

  • Pinyin: Fù ài rúshān, mǔ’ài rúshuǐ
  • Hán việt: Phụ ái như sơn, mẫu ái như thuỷ
  • Tạm dịch: Tình yêu của cha cao cả như núi, tình yêu của mẹ bao la như nước
  • Ý nghĩa: Tình yêu cha như núi, tình yêu mẹ như nước.” Câu thành ngữ này kết hợp cả tình cảm yêu thương của cả cha và mẹ đối với con cái, nhấn mạnh sự vững vàng và bao la của tình yêu từ cả hai phía.

Việt Nam chúng ta còn câu ca dao:

Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

hay một câu đại ý:

Tình cha nặng tựa non cao

Nghĩa mẹ như biển bao la thái binh

Similar Posts