Thích một người là một cảm giác, không thích một người là một sự thật. Sự thật thì dễ dàng giải thích, cảm giác lại khó có thể diễn tả nên lời.

Bình luận & Chia sẻ

Chúng tôi luôn trân trọng mọi phản hồi từ bạn!

Bài viết tương tự